So ro, godt barn
(Hush now, good child)

Norwegian

So ro, godt barn,
Mor spinner blått garn.
Far kjører plogen,
søster går i skogen.

Søster gjeter sauene
langt nord i hauene.
Bukken går i lunden
med lauv og gras i munnen.
Hush now, good child,
Mother spins blue yarn.
Father drives the plow,
sister’s walking in the woods.

Sister's herding sheep
far north in the hills.
The goat’s up in the grove
with leaves and grass in his mouth.