Villemann og Magnhild
(Villemann and Magnhild)

Norwegian

Villemann gjekk seg te storan å
- Hei fagraste lindelauvi alle -
Der han ville gullharpa slå
- For de runerne de lyster han å vinne -

Villemann gjenge for straumen å stå
Mesterleg kunne han gullharpa slå

Han leika med lente, han leika med list
Og fugelen tagna på grønande kvist

Han leika med lente, han leika med gny
Han leika Magnhild av nykkens arm

Men då steig trolli upp or djupaste sjø
Det gjalla i berg og det runga i sky

Då slo han si harpe til bonns i sin harm
Og utvinner krafti av trollenes arm
Villemann went down to the river
- to the most beautiful of lindens -
To where he would play the harp
- the runes did not bode well -

Villemann would stand against the torrent
Masterfully he would play the harp

He played it gently, he played it cleverly
The birds were calmed in the green tree

He played it gently, he played loud
He played Magnhild free of the nykken's arm

Then the troll rose up from the depths of the lake
It rumbled in the mountains, crashed in the clouds

But he struck the harp with all of his strength
And vanquished the troll's strength and power