Bystra woda
(Clear water)

Polish

Bystra woda na jeziorze
Tam Jasinio w polu orze

Orze orze ogląda sie
Gdzie dziewcyno byśki pasie

Pasła pasła pogodziła
Bo się z Jasiem zawadziła

Byś nie Jasiol byśki znalazł
Dała bym ci zionek zaraz

Posedł Jasiol po lescynie
Znalazł pyziolki dziewcynie

Daj dziewcyno zionek zaraz
Bo ja ci pyziolki znalaz

Nie to Jasiol zionki dają
Tam w kościele przysięgają

Tam w kościele przem se swiątek
Kazde panny zionek ziontek
Clear water on the lake
There John is scything the field

Scything, scything and looking around
To where the girl is tending her animals

Tended, tended, she finished that
She became enamored with John

If John can find her animals
She would give him her wreath

John went to the forest
And found berries for the girl

Girl, give me your wreath
Because I found berries for you

Do not give John any wreaths
There in the church say your vows

There in the church in front of everyone
Each girl, wreath after wreath