Majdow
(Maydow)

Polish

Idzie woda idzie od Majdowa strugom.
A jak mi umrze jedna ożenie się z drugom.

Porachuj dziewcyno ile gwiazd na niebie.
A tyle wydeptałem ścieżeczek do ciebie.

Rachuje rachuje nie mogę zrachować.
Musze ci kochanecku te noc podarować.
Water comes, comes, from Majdow, in a stream.
If one dies on me, I'll marry another one.

Count, girl, how many stars there are in the sky.
That's how many paths I've walked to you.

I count, I count, but can't count them all.
I have to give this night, my beloved - to you.