Joc de leagăne
(Cradle song)

Romanian lullaby

Mama cînd mo legănat
Numai de dor mio cîntat

Mio cîntat de dor şio plîns
Dorul de mine so prins

De cînd port dor la înimă
Numai am nicio hodină
Nici la prînz şi nici la cină

Cîte doruri reles grele
Tătes pă braţele mele

Altul moare de bătrîn
Nu şti dorul de cei bun

Dar eu ştiu că lam purtat
De cînd mama mio cîntat
When my mother cradled me
She sang only of sorrow

She sang to me of sorrow and wept
And that sorrow took hold in me

Since I've carried this sorrow
I've had no peace
At neither noon nor night

How many longings, heavy and sad
Weighing on my shoulders

Others die in their old age
Never knowing what sorrow is

But I know for I've carried it
Ever since my mother sang