Спіць над лесам аблачынка [Spits’ nad lesam ablachynka]
(Sleeping on a cloud forest)

Belarusian lullaby

Спіць над лесам аблачынка
Засынай, мая дзяўчынка
Добрай ночы, добрай ночы
Засынай, мой любы хлопчык
Spits’ nad l’esam ablachynka
Zasynaj, maja dzjauchynka
Dobraj nochy, dobraj nochy
Zacynaj, moj ljuby khlopchyk
Sleeping on a cloud forest
Sleep, my little girl
Good night, good night
Sleep, my dear boy