Ack, mitt skepp
(Oh, my ship)

Swedish

Ack, mitt skepp vill sjunka neder,
mast och roder gå itu.
Böljan mig min grav bereder,
ingen, ingen hjälp ännu!

Havet stormar upp i sky,
vädret månde fasligt gny.
Vart skall jag, förlåtne, blifva.
Stormen vill mig sönderrifva.
Oh my ship wants to go down
mast and rudder will break
The waves prepare a grave for me
there is no help anywhere

The sea stroms up in the clouds
the winds cry terribly
Where could I, forgiven, stay
the storm wants me in pieces