Jag minnes dig
(I remember you)

Swedish

Jag minnes dig, var morgon solen tänder
sitt klara ljus, och lyser världen opp
min tanke städse blott, till dig sig vänder
till dig som var min vän, min tröst, mitt hopp

Jag minnes dig, när middagsolens strålar
och sänder värme, liv och ljus och fröjd
mitt hjärte dig i kärleksfärger målar
och suckar sänder emot himlens höjd

Jag minnes dig, när aftonen sig sänker
och sveper oss uti sin slöja in
men nattens tystnad mig ej lignet skänker
jag minnes dig, den tid då du var min
I remember you when the sun lights
its clear light and shines upon the world
my thoughts always go with you
to you who was my friend, my solace and my hope

I remember you when the midday sun beams
and sends warmth, life, light and delight
my heart paints you in love's colors
and sends a sigh towards the heavens

I remember you when the sun is setting
and dusk pulls down its dark veil
but the silent night does not calm me
I remember the time when you were mine