Jag vet en dejlig rosa
(I know a rose so fair and white as lily petals)

Swedish

Jag vet en dejlig rosa och vit som liljeblad
När jag på henne tänker så görs mitt hjärta glad
Dess stämma ger en hjärtans tröst
Lik näktergalens blida röst
Så fager och så ljuv

Som solen fagert skiner är hon som purpur klar
Gud låt dig aldrig sörja men alltid vara glad
Må de få komma samman
Med hjärtans fröjd och gamman
Som längta till varann

Var dag går solen neder och dagelig uppgår
När kommer dagen blider att jag dig skåda får
I hågen är du jämt mig när
Farväl, farväl min hjärtans kär
Mångtusende godnatt
I know a rose so fair and white as lily petals
When I think of her my heart is filled with joy
Her voice brings solace to my heart
Like the soft sound of the nightingale
So gracious and so sweet

Like the sun shine gracefully she is as bright as purple
God, may you never grieve but always be happy
May they come together
With joy and rejoicing in their hearts
Those who miss each other

Each day the sun goes down and every day it rises
When will that blessed day arrive that I can lay my eyes on you
In my heart you are always close to me
Farewell, farewell, my heart's beloved
Many thousand times good night