Kristallen den fina
(As the crystal shines)

Swedish

Kristallen den fina som solen må skina,
som stjärnorna glänsa i skyn.
Jag känner en flicka i dygden den fina,
en flicka i denna här byn.
Min vän, min vän och älskogsblomma!
Ack, om vi kunde tillsammans komma!
Och jag vore vännen din,
och du allra kärestan min.
Du ädela ros och förgyllande skrin!

Och om jag än fore till världens ände
så ropar mitt hjärta till dig.
Och om jag än fore till världens ände
så ropar mitt hjärta till dig.
Till dig, min vän och älskogsblomma!
Ack, om vi kunde tillsammans komma!
Och jag vore vännen din,
och du allra käresta min,
du ädela ros och förgyllande skrin.
As the crystal shines in the light of the sun
and the stars twinkle in the sky.
So this girl, outstanding in virtue, shines,
this girl in our village.
My friend, my friend and my flower of love!
Oh if only we could be together.
And you would be my love
and I your lover.
You most noble rose and golden chest of treasure.

And if I did travel to the end of the world
my heart would cry to you.
And if I did travel to the end of the world
my heart would cry to you.
To you my friend and my flower of love.
Oh if only we could be together.
And you would be my love
and I your lover.
You most noble rose and golden chest of treasure.