Om dagen
(In the day)

Swedish

Om dagen står du städs för mig
om natten drömmer jag om dig dig
aldrig nånsin jag väl tänkte
att bortglömma dig dig

Men så väl har det nu hänt
att du ditt hjärta från mig vänt
Kärlesksdrycken är utdrucken
sorgen åt oss skänkt

Kärleken som varit ren
blev en börda tung som sten
Att bli lämnad som en duva
ensam och allen

Tiden mellan varje gång
blev mig alltid dryg och lång
Hjärtat kunde inte hindra
falskhet eller tvång

Men då min hjärtans kära vän
låt den fina kärleken
lika ren som den väl varit
flamma opp igen
All day long I think of you
At night I dream of you
Never did I think
I'd forget you

But now it has happened
That your heart has turned from me
It seems my cup was drained of joy
And filled with misery

Love that was once pure
Has become a burden heavy as a stone
We are left like doves
Lonely and alone

As you wished you came and went
Endless waiting hours I spent
Whatever made you false to me
My heart could not prevent

Still this hope I can't give up
That the love we shared before
Clear and pure as a candle's flame
May burst to life once more