Tackvisan
(Thank you song)

Swedish

Nu så sjungom vi tillslut,
vi tackom nu så gärna.
Och Herren varde i edert hus,
alltför den ljusa stjärna.

Ingen dager synes än, fastän ni tänken så.
Det är den klara stjärna, som för dagen plägar gå.
Å solen skiner än över lindelöven klara.

Innan någon vaknat har,
- vi tackom nu så gärna. -
Staffan re'n vid skogen var,
- alltför den ljusa stjärna. -

I den fula ulvens spår,
- vi tackom nu så gärna. -
Stark och oförskräckt han går,
- alltför den ljusa stjärna. -
To sing for you at last we've come
- We thank you very kindly -
And God be with you in your home
- The star is shining brightly. -

Still there is no sign of dawn, though the sky is tinged with light.
It is the blessed star that comes before the morning bright.
And still the sun will shine, o'er the linden leaves so green-o.

All the world still lay and slept
When Staffan through the wild woods stepped.

Strong and dauntless, see him go
To track the grim wolf through the snow.