Vem kan segla
(Who can sail)

Swedish

Vem kan segla förutan vind?
Vem kan ro utan åror?
Vem kan skiljas från vännen sin
Utan att fälla tårar?

Jag kan segla förutan vind,
Jag kan ro utan åror.
Men ej skiljas från vännen min
Utan att fälla tårar.
Who can sail without wind?
Who can row without oars?
Who can part from his friend
Without shedding tears?

I can sail without wind,
I can row without oars,
But I cannot part from my friend
Without shedding tears.