Vore du ett blad
(If you were a leaf)

Swedish

Vore du ett blad,
skulle jag som vind
fläkta kring dig glad,
sjungande ditt namn,
gunga i din famn
som ett litet barn.

Vore du en ros,
aldrig från din famn
rymde jag min kos
fjärilslätt och varm
vid din hulda barm
låg jag alla dar.

Vore du en våg
och jag själv dess strand,
jämt jag på dig såg,
tänk vad kyssar då
natt och dag att få
av dig, lilla våg.

Men ack! fåfängt hopp!
bort från mig du flyr
som en hind i lopp.
Strömma, tåreflod!
Rinn, mitt hjärteblod!
bort du flyr från mig.
If you were a leaf,
then I’d be the wind,
caress you with joy,
singing your name,
be in your arms,
like a small child.

If you were a rose,
I would never stray from you,
light as the butterfly
in your warm embrace
I’d spend
all my days.

If you were a wave
and I the beach,
I’d always look at you,
imagine how many kisses
I’d receive day and night
by you little wave.

But alas, vain hope!
away from me you flee
like a deer in flight.
Flow, my tears,
run, my heart’s blood,
away you flee from me.