Vyssan lull, mina kära små
(Vyssan lull, my dear little ones)

Swedish lullaby

Vyssan lull, mina kära små.
På himlen många stjärnor gå.
Strålarna de dansa
på månens böjda bro
och dimmorna de sväva
på dunlätt silversko
och önskedrömmar komma och fara.

Vyssan lull, mina kära små.
I världen glädje och sorger stå.
Mycket ska ni lära,
mycket ej förstå.
Var snara till att giva
och vänta ej att få
när önskedrömmar komma och fara.
Vyssan lull, my dear little ones.
In the sky, many stars travel.
The rays of the moon dance
on the curved bridge,
And the mist is floating
on the feather-light silver shoe,
And wishful dreams come and go.

Vyssan lull, my dear little ones.
In the world there is sorrow and joy.
You have much to learn,
little do you yet comprehend.
Be quick to give,
and expect not to get,
When wishful dreams come and go.