Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar
(Don't ever build houses on high hills)

Turkish

Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar
Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler
Annesinin bir tanesini hor görmesinler

Uçan da kuşlara malum olsun
Ben annemi özledim
Hem annemi hem babamı
Ben köyümü özledim

Babamın bir atı olsa, binse de gelse
Annemin yelkeni olsa, açsa da gelse
Kardeşlerim yollarımı bilse de gelse
Don't ever build houses on high hills
Don't ever marry in such far away lands
Don't ever harm the girls beloved by their mothers

May the birds in the sky hear my voice
I miss my mother
I miss both my mother and father
And my own village

I wish my father had a horse to ride
I wish my mother had a boat to sail
I wish my sisters and brothers knew the way to my village