Suo Gân
(Lullaby song)

Welsh lullaby

Huna blentyn ar fy mynwes
Clyd a chynnes ydyw hon
Breichiau mam sy'n dynn amdanat
Cariad mam sy dan fy mron

Ni chaiff dim amharu'th gyntun
Ni wna undyn â thi gam
Huna'n dawel, annwyl blentyn
Huna'n fwyn ar fron dy fam

(Huna'n dawel, heno, huna
Huna'n fwyn, y tlws ei lun
Pam yr wyt yn awr yn gwenu
Gwenu'n dirion yn dy hun?

Ai angylion fry sy'n gwenu
Arnat ti yn gwenu'n llon
Tithau'n gwenu'n ôl dan huno
Huno'n dawel ar fy mron?

Paid ag ofni, dim ond deilen
Gura, gura ar y ddôr
Paid ag ofni, ton fach unig
Sua, sua ar lan y môr

Huna blentyn, nid oes yma
Ddim i roddi iti fraw
Gwena'n dawel yn fy mynwes
Ar yr engyl gwynion draw
Sleep my child, at my breast
Cozy and warm is this
My arms tight around you
My love forever true

Harm will not affect your sleep
Hurt will always pass you by
Sleep quietly, dear child
Sleep sweetly, at my breast

Sleep in peace, night is falling
Sleep sweetly, what a sight
Why are you now smiling
Smiling softly in your sleep?

Are the angels above smiling
Smiling at you joyfully
Are you smiling back in slumber
Peaceful slumber at my breast?)

Do not fear, it’s just a leaf
Knocking, knocking at the door
Do not fear, a small lonely wave
Lapping, lapping at the shore

Sleep my child, there’s nothing there
Nothing to make you fear
Smile quietly at my bosom
Smiling angels standing guard