Xarmagarri bat badit
(I love an enchanting woman)

Basque

Xarmagarri bat badit maite bihotzeti;
Amodiotan gira biak algarreki.
Haren aire xarmantaz agrada niz bethi:
Parerik badiala ezpeitzait üdüri.

Xori parrogorriak eijerki khantatzen.
Gaiazko alojia kanpuan xerkhatzen.
Ni ere gisa berian nüzü edireiten,
Maitiak ezpadereit bortha idekitzen.

Orai zireia jiten, gaiherdi onduan?
Iratzarririk nintzan eta zü goguan.
Entzüten düdanian zure botza khanpuan,
Ohetik jeiki eta jarten niz leihuan.

Oi ene bihotzeko lili maitia,
Ene botza entzünik leihuan zaudia?
Aspaldin enereizün ikhusi begia:
Barnerat sar nadin indazüt eskia.

Bortürik gorenetan erortzen elhürra:
Tronpatüren naizüla badizüt beldürra.
Hargatik nahi züntüket ikhusi ardüra,
Eginen badüt ere ene malürra.

Lümarik ejerrena paboñak büztanian:
Maitia, etzüntüdan ikusi aspaldian.
Gaiaz eta egünaz bazüntüt eneki,
Ni enainte debeia sekülan zureki.

Ai, ai, ai, ai, ai, ai, hau doloria!
Bi maite üken eta etzakin zoin haita:
Batak dizü txapela, besteak buneta;
Txapeldütto hori düzü, oi, ene bihotza.
I love an enchanting woman,
we adore each other.
Her grace enchants me,
she has no equal.

The robin sings well.
At night I look out the window.
I look out on the street,
looking for my love.

Has the hour of midnight come?
I'm awake thinking of you.
Hearing your voice on the street,
I rose and opened the window.

Oh, piece of my heart!
So when you hear my voice you come to the window?
Time has not seen you;
give me your hand for me to enter.

In the mountains it snows;
I fear I'm being deceived.
However, I want to see you often,
even to my woe.

The partridge has such beautiful plumage,
beloved mine.
Time has not seen you.
Night and day I would lie by your side.

Ai, ai, ai, ai, What a shame!
To have two lovers, and not know which to choose:
The one wearing a beret, the other a hat.
This little beret, that's my heart.