Изгряла зора Денница [Izgrejala zora Denitsa]
(The morning star has risen)

Изгряла зора Денница
На Каменския равен мост
Не била зора Денница

Не била зора Денница
Най-била мома Калина
Тя на дървари път чака

Дървари вие пътници
Не видяхте ли дървари
Моето братче Димитър
Izgrjala zora Dennitsa
Na Kamenskija raven most
Ne bila zora Dennitsa

Ne bila zora Dennitsa
Naj-bila moma Kalina
Tja na dŭrvari pŭt chaka

Dŭrvari vie pŭtnitsi
Ne vidjakhte li dŭrvari
Moeto bratche Dimitŭr
The morning star has risen
over the old Kamenskaya bridge
but it wasn't the morning star

It wasn't the morning star
it was the maiden Kalina
waiting in the road for the woodsmen

Woodsmen, travellers
have you not seen, woodsmen
my little brother Dimitur?