გოვოვ შავთვალა [Gogov Shavtvala]
(Black-eyed girl)

Georgian, Kartli-Kakheti

გოგოვ, გოვოვ შავთვალა,

ლივლივ ქალო საყვარელო
ლიახვო, ჩემო და ლიახვო ჰე
დელიავ გოგონა და

ბიჭმა შემოგითვალა:
ან მომეც ჩემი დანა,
ან წამომყევი თანა.
gogov gogov shavtvala,

livliv kalo saqvarelo, 
liakhvo, chemo da liakhvo, he,
deliav gogona, da.

bich'ma shemogitvala:
an momets chemi dana,
an ts'amomqevi tana.
Girl, girl, black-eyed one,

Livliv, beloved woman,
Liakhvo, my beloved, liakhvo, he,
Lovely girls.

The boy sent a message:
Either return my dagger,
Or call me your own.