ვაგიორქო მა [Vagiorko ma]
(Don't you love me?)

Georgian, Samegrelo

ვაგიორქო მა, ვამორწონქო მა,
იშენ ქუგორლუაფუდე, სკანი ჭირიმა.

უსკანეთი მა, ვადმარინე მა
მუჯგირი რექ მახარია, სკანი ჭირიმა.

უსკანეთი მა, თექიანა მა,
მაფუსრული ჯოჯოხეთი სკანი ჭირიმა.

სქან ვორექ მა, ვაგაღორენქ მა,
სით ღალატი ვაგმაგონა, სქანი ჭირიმა.

ვაგიორქო მა, ვამორწონქო მა,
გულუაფირო გურიში ვარდი სკანი ჭირიმა.
Vagiorko ma, vamorts'onko ma,
Isheni kugorluapuda sk'ani ch'irima.

Usk'anet me, vadmarine ma,
mujgiri rek makharia sk'ani ch'irima.

Usk'anet ma, tekiana ma,
mapusruli jojokheti sk'ani ch'irima.

Sk'ani vorek ma, vagaghorenk ma,
si ghalat'i vagmagona sk'ani ch'irima.

Vagiorko ma, vamorts'onko ma,
Guluapiro gurishi vardi sk'ani ch'irima.
Don't you love me? Don't you like me?
I still cherish you, my darling.

Without you I can't survive,
So good you are, my delight, my darling.

Without you, this world for me
Is complete hell, my darling.

I am yours, I will not lie to you,
Don't betray me, my darling.

Don't you love me? Don't you like me?
Dear rose of my heart, my darling.