Τόν άμμον-άμμον πήγαινα [Ton ammon-ammon pighena]
(By the sands I walked)

Greek, Epirus

Τόν άμμον-άμμον πήγαινα
ν' ή μαύρ' εγώ
Τη θάλασσα ν’ αγνάντευα
Θάλασσα, πικροθάλασσα
Τι μούκανες τον άντρα μου;
Μες τα βαθειά τον έριξα
ν' ή μαύρ' εγώ
ton ammon, ammon pighena
n’ i mavr’ egho
ti thalassa n’ aghnandeva
thalassa pirothalassa
to moukanes ton andra mou
mes to vathia ton eriksa
n’ i mavr’ egho
By the sands I walked
I, the unfortunate one
At the sea I gazed
Sea, bitter sea
What have you done with my husband?
In the deep I have drowned him
I, the unfortunate one