Gjendines bådnlåt
(Gjendine’s lullaby)

Norwegian lullaby

Barnet legges i vuggen ned
Stundom græder og stundom ler
Sove nu, sove nu, i Jesu navn
Jesu bevare barnet

Mor hun tok meg på sitt fang
danse med meg att og fram
Danse så med de små
Danse så, så skal barnet danse
The child is laid in the cradle
Sometimes crying, sometimes smiling
Sleep now, sleep now, in the name of Jesus
Jesus guard this child

Mother lifts me to her lap
Dances me to and fro
Dance then, with the little ones
Dance then, so the children will dance