Oj ty rzeko
(Oh you river)

Polish

Oj ty rzeko, oj rzeko,
Czemuś ty niepełna ?
Oy lolej, lolej lo lej,
Czemuś ty niepełna ?

Oj jakżeż mnie pełną być ?
Ludzie chodzą wodę pić.
Oy lolej, lolej lo lej,
Ludzie chodzą wodę pić.

Ludzie chodzą wodę pić,
Jasieńko konia poić.
Oy lolej, lolej lo lej,
Jasieńko konia poić.

Jasieńko konia poić,
Kasieńka ogień gasić.
Oy lolej, lolej lo lej,
Kasieńka ogień gasić.
Oh you river, oh river,
why aren't you full?
Oh, la la la...
why aren't you full?

Oh, how can I be full?
People come to drink water.
Oh, la la la...
People come to drink water.

People come to drink water.
Jasek waters his horse.
Oh, la la la...
Jasek waters his horse.

Jasek waters his horse.
Kasia dowses her fire.
Oh, la la la...
Kasia dowses her fire.